Protipožární skla

Několik tabulí skla spojených plošně speciálními vrstvami, zabraňujícími šíření tepla a zajišťujícími celistvost při požáru. Lze použít při všech aplikacích, kde nařízení vyžadují určitou specifickou úroveň odolnosti proti ohni, např. nemocnice, školy, hotely.


PYROBELITE, PYROBEL, PYROSTOP

© 2020 Služby zpracování skla