Izolační skla

JSME PŘÍMÝM VÝROBCEM IZOLAČNÍCH SKEL!

Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Distanční rámeček je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelním prostoru. Celoobvodové spojení skla s rámečkem je provedeno trvale plastickým tmelem (tzv. butylem), který působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do meziskelního prostoru. Vnější okraj je utěsněn trvale pružný tmelem, který zabezpečuje pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání.

Izolační schopnosti - zlepšení izolačních schopností se dosahuje rozdělením meziskelního prostoru (sklem, fólií) na dvě komory, přidáním pokovení do systému a plněním interními plyny (Argon, Krypton).


IZOLAČNÍ DVOJSKLA, TROJSKLA (I S PŘESAHEM)

1. sklo - veškeré typy plochého skla Float + speciální skla
2. distanční rámeček
-používané tloušťky 6 - 16 mm
-používané druhy: plast, hliník, nerez
3. molekulové síto - vysoušedlo na bázi zeolitů
4. butyl - první stupeň utěsnění dvojskla nanášený za tepla
5. polyuretanový nebo polysulfydový dvousložkový tmel - druhý stupeň utěsnění izolačních skel vulkanizující na vzduchu
6. meziprostor, vyplněn vzduchem nebo plynem (argon nebo krypton či jiná směs plynů dle požadavků na vlastnosti dvojskla)

 TYPY MATERIÁLŮ UŽÍVANÝCH PŘI VÝROBĚ IZOLAČNÍCH SKEL

Čirá skla Bezpečnostní skla Ornamentní skla

 
TYPY RÁMEČKŮ UŽÍVANÝCH PŘI VÝROBĚ IZOLAČNÍCH SKEL

Plastové rámečky Hliníkové rámečky Nerezové rámečky
© 2020 Služby zpracování skla